Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Wrocławskiej, w wynik postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę, wybrał w lipcu 2009 jako najkorzystniejszą ofertę firmy Trams z Wrocławia.

Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Wrocławskiej, w wynik postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę, wybrał w lipcu 2009 jako najkorzystniejszą ofertę firmy Trams z Wrocławia.

Realizacje